МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ

 
 
   
  

  

 
 
"ДИММАР ТРЕЙД" ЕООД
е организация, ангажираща се
да защитава интересите
на своите възложители.

"ДИММАР ТРЕЙД" ЕООД
изпълнява поетите ангажименти
с високо квалифициран персонал
и съзнава отговорностите
на извършваните от нея дейности
за успешната реализация
на търговските сделки.

Персоналът на
"ДИММАР ТРЕЙД" ЕООД
е високо квалифициран и опитен,
изпълняващ своите задължения честно,
независимо и неподкупно.

Основна цел на ръководството
на "ДИММАР ТРЕЙД" ЕООД
е да завоюва и поддържа доверието
на своите клиенти
и да докаже изпълнимостта
на своя девиз
"Вашият надежден партньор".

Copyright - 2003 - Studio IDA