МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ

 
 
   
  

  

 
 
"ДИММАР ТРЕЙД" ЕООД е организация, ангажираща се да защитава интересите на своите възложители.

"ДИММАР ТРЕЙД" ЕООД изпълнява поетите ангажименти с високо квалифициран персонал и съзнава отговорностите на извършваните от нея дейности за успешната реализация на търговските сделки.

Персоналът на
"ДИММАР ТРЕЙД" ЕООД е високо квалифициран и опитен, изпълняващсвоите задължения честно, независимо и неподкупно.

Основна цел на ръководството на "ДИММАР ТРЕЙД" ЕООД е да завоюва и поддържа доверието на своите клиенти и да докаже изпълнимостта на своя девиз "Вашият надежден партньор".

Проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 по Договор № BG16RFOP002-2.073-3328-C01

Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Бенефициент: ДИММАР ТРЕЙД ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 14.07.2020 г.
Край: 14.10.2020 г.
 

Copyright - 2003 - Studio IDA