МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ

 
 
   

  

 
 
"ДИММАР ТРЕЙД" ЕООД има значителен опит
в превоза на товари, както в страната, така и
зад граница. Професионализмът и изградената организация на фирмата са основните предпоставки 
"ДИММАР ТРЕЙД" ЕООД да е предпочитан
от наши и чуждестранни възложители като: 

  "Солвей - Соди" АД - Девня
  "Солвей - България" АД - Девня
  "ДЕВЕН" АД - Девня
  "Провадсол" АД - Провадия
  "Девня  варовик" АД - Девня
  "Агрополихим" АД - Девня
  "Девня Цимент" АД
  "Бесин" АД - Девня
  "Бейпар шугар" - Девня
  "Плевенски цимент" АД - Плевен
  "Хан Омуртаг" АД - Шумен
  "Екофлора" ООД, ЕТ 
  LOESCHE Latinoamericana S. A.
  SSM - България
  Holvrieka
  Tisen
  Dacotrans Iberica S. A. - Spain
  East Bio Area

и други български и чуждестранни компании, занимаващи се с внос и износ на стоки. 

Copyright - 2003 - Studio IDA